Choď na obsah Choď na menu
 


KODIFIKAČNÉ PRÍRUČKY SLOVENSKÉHO JAZYKA

Krátky slovník slovenského jazyka - KSSJ

-výkladový slovník - jeho hlavnou úlohou je výklad významu slov

Pravidlá slovenského pravopisu - PSP

-pravopisný slovník - uzákoňuje pravopisné pravidlá

Pravidlá slovenskej výslovnosti - PSV

-výslovnostný slovník - uzákoňuje správnu výslovnosť


ĎALŠIE NAJZNÁMEJŠIE SLOVENSKÉ SLOVNÍKY

Slovník slovenského jazyka - SSJ

-šesťzväzkový výkladový slovník

Synonymický slovník slovenčiny - SSS

-obsahuje rovnoznačné slová

Slovník cudzích slov a Veľký slovník cudzích slov

-vykladá význam cudzích slov

Historický slovník slovenského jazyka

-historicky príznakové slová

Slovník slovenských nárečí

-nárečové slová

Frekvenčný slovník slovenčiny

-slová podľa frekvencie ich použitia

Retrográdny slovník slovenčiny

-slová podľa abecedy, ale obrátené zozadu

Malý frazeologický slovník

-slová a ich výskyt v obrazných pomenovaniach

Malý synonymický slovník

-slová a ich synonymá