Choď na obsah Choď na menu
 


PRÍPADY, V KTORÝCH TREBA NAPÍSAŤ VEĽKÉ PÍSMENO

1. Mená a priezviská

(Jožko Mrkvička, Dunčo, Rysuľa)

2. Privlastňovacie prídavné mená (prípony -ov, -in), ktoré sú odvodené od vlastných mien

(Štúrov pravopis, Lenkina kamarátka, Američanova mentalita, Dunčova búda)

3. Pomenovania príslušníkov národov

(Rus, Slovan, Róm, Indián, Eskimák)

4. Pomenovania obyvateľov

(Slovák, Stredoeurópan, Záhorák, Šarišan, Bratislavčan, Nitrianka, Piešťanec)

5. Prívlastky v menách historických osobností a na znak úcty

(Peter Veľký, Ivan Hrozný, Konštantín Filozof, Panna Orleánska, Duch Svätý, Svätý Otec)

6. Mená a názvy ulíc, námestí, mostov a pod.; zemepisných a astronomických útvarov; inštitúcií a organizácií; novín, časopisov, dokumentov; sviatkov atď.

(Ulica osloboditeľov, Staromestské námestie, Most SNP, Čertov vrch, Biskajský záliv, Mariánska priekopa, Krabia hmlovina, Základná škola s materskou školou v Belej, Slovenské pohľady, Deklarácia práv dieťaťa, Hájnikova žena, Veľká noc...)

7. Oslovenia zámenami v listoch, telegramoch, blahoželaniach a iných písomných prejavoch (ak oslovujeme konkrétne osoby)

(blahoželám Ti... prajeme Vám...)


PRÍPADY, V KTORÝCH TREBA NAPÍSAŤ MALÉ PÍSMENO

1. Pomenovania členov politických, náboženských, športových, kultúrnych a iných skupín

(ľavičiar, komunista, demokrat, katolík, moslim, františkán, jehovista, slovanista, štúrovci, marxista, bernolákovci)

2. Pomenovania jazykov

(slovenčina, angličtina)

3. Názvy vied a vyučovacích predmetov

(slovenský jazyk, chémia, botanika, telesná výchova)

4. Mená náboženstiev

(kresťanstvo, islam, budhizmus)

5. Rodové a druhové mená rastlín a živočíchov

(sokol sťahovavý, smrek obyčajný)

5. Vzťahové prídavné mená, ktoré sú odvodené od vlastných mien

(slovenský, štúrovský, vianočný, veľkonočný, grécky, bernolákovský, kresťanský)

6. Latinské označenia pádov

(nominatív, genitív, datív)

7. Všeobecné pomenovania inštitúcií bez uvedenia sídla alebo prívlastku osobnosti

(základná škola - Základná škola v Radošine)
(gymnázium - Gymnázium A. Sládkoviča)
(mestský úrad - Mestský úrad v Nitre)


TRI PRAVIDLÁ PRE VIACSLOVNÉ VLASTNÉ MENÁ

1. Prvé slovo sa začína veľkým písmenom a ostatné malým

(Ulica mieru, Mierová ulica, Most slobody, Štrbské pleso, Čierne more, Slovenské národné povstanie, Nový rok, Medzinárodný deň detí)

2. V názvoch miest a obcí sa začínajú všetky plnovýznamové slová veľkým písmenom a ostatné (najčastejšie predložky) malým

(Nové Mesto nad Váhom, Dunajská Streda...