Choď na obsah Choď na menu
 


ZMENY V SLOVNEJ ZÁSOBE

Tvorenie slov

-odvodzovanie, skladanie, spájanie, skracovanie, tvorenie jednoslovných pomenovaní, tvorenie obrazných pomenovaní

Zánik slov

-archaizmy, historizmy

Preberanie cudzích slov z iných jazykov

-prevzaté, zdomácnené slová, kalky, internacionalizmy

Prechod slov k iným slovným druhom

-napr. dolu (predložka > aj príslovka)


TVORENIE SLOV

1. Odvodzovanie

a. predponami

u-piecť, pred-písať

b. príponami

vod-ný, zem-ský, pek-ár

c. bezpríponovo

bežať > beh-0, dýchať > dych-0

2. Skladanie

-viac slov sa spojí do jedného slova
napr. zem-e-guľa, auto-kino

3. Skracovanie

a. skratky

str., atď., a pod., a i.

b. značky

-veličiny, jednotky, meny a podobne
km, P, W, USD, l, mg

c. skratkové slová

-čítajú sa ako slová
TANAP, NATO, SLOVNAFT

d. iniciálové skratky

-čítajú sa po iniciálach
USA, SR, KDH

4. Spájanie - tvorenie viacslovných pomenovaní

-slová vytvárajú ustálené viacslovné pomenovania napr. obecný úrad, králik biely, základná škola

5. Tvorenie jednoslovných pomenovaní

-mikrovlnka, diplomovka, zasadačka

6. Tvorenie nepriamych (prenesených, obrazných) pomenovaní

napr. ležať na dvojke, recitovať Kráľa